סטופר – אטם

מדגם רשום 61732 Patent Pending

אטם לצינור דיווידג בקירות בטון

אוטם למים וגזים בלחץ גבוה את פנים צינור הדיווידג ואת המעטפת החיצונית של הצינור והבטון בו זמנית.

מאושר ע"י פיקוד העורף לשימוש במקלטים ובמרחבים מוגנים.

מאושר ע"י פיקוד העורף לשימוש בקירות חיצוניים ללא דבק.

הסטופר נבדק בהצלחה במכון התקנים הישראלי ונמצא מתאים להנחיות פיקוד העורף כפי שהוגדרו במפרט לאיטום מעברי צנרת במרחבים מוגנים.
עומד בהנחיות האיטום בלחץ גז הליום פנימי וחיצוני.

הסטופר נבדק בהצלחה בהתאם לתקן הישראלי 1476 חלק 2, במהלך הבדיקה הסטופר עמד בלחץ קבוע של 5 אטמוספרות בתוך מים בתא לחץ.

שלבים בתהליך העבודה