KLIPP M – תפס מתכוונן למייקים

Patent Pending

יתרונות

הרכבה וכיוון המייק באופן קל ומהיר בדיוק מירבי
חיסכון גדול בזמן ובעלויות העבודה הנדרשת להרכבת מייק
מומלץ להשתמש ב 2-3 יחידות למייק באורך 3 מטר

שלבים בתהליך העבודה